Jdi na obsah Jdi na menu
 


kompletní cheaty na gothic 2

1) Stiskněte [B], napište Marvin a vraťte se do hry. Na horním okraji obrazovky se zobrazí text MARVIN-MODE a budete moct používat :

[F3] - přepne hru do okna
[F4] - přepne hru zpět na celou obrazovku
[F5] - nehybná kamera
[F6] - pohyblivá kamera
[F7] - přeskakování částí hry
[F8] - obnoví zdraví a manu
[H]  - sníží život
[O]  - převezme NPC
POS1 - změna postavy


2) Editace :

Mnoho nastavení můžete změnit editováním souboru gothic.ini v adresáři hry
\system. Například můžete zapnout rychlé ukládání atd.
 
                                                 (zdroj : www.cheaty.sk)

3) Když stisknete [F2], objeví se konzole, do které můžete použít cheaty z jedničky (např. Cheat god apod.), ale pozor - všechny nejsou testovány.
                                      (tip poslal Robbi - robbiss@wp.pl)

4) Po zaktivování MARVIN módu (viz článek výše) můžete :

a) stisknout klávesu [G] : objeví se debugové texty, kde si můžete počíst,
jaké animace se právě vykreslují atd.

b) po stisku [F2] zadávat do konzoly následující cheaty (konzole se vypíná opakovaným stiskem [F2]) :

Cheat God      - nesmrtelnost (dá se zabít pádem z okraje mapy) [on/off]
Cheat Full     - vyléčí hráče
Edit Abilities - zobrazí dialog, ve kterém si můžete upravit atributy
Goto Waypoint  - přenese vás do různých míst na mapě (např. Goto Waypoint                      Xardas vás hodí do věže ke kouzelníkovi)
Toogle Time    - přepne časovou dobu
Firstperson    - pohled z první osoby (není moc vychytaný, nedoporučuji)
                 [on/off]

Pozn.: Pokud je u cheatu [on/off], dá se opakovaným napsáním vypínat.

                                        (poslal "Ashus" - ashw@atlas.cz)

Pro vypnutí nesmrtelnosti do konzole napište opět cheat god.
                     (cheat doplnil Kratochvíl Jiří - kratinoha@seznam.cz)

5) Se svým mágem ovládnete celkem 37 kouzel, ale mezi opravdovou lahůdku patří proměnit nepřítele v ovci.
                     (poslal Krkoška Patrik -  Patrik.Krkoska@seznam.cz)

6) Gothic 2 :
Tip : můžete hrát za jakoukoliv postavu, kterou vidíte. Pokud máte zapnutou nesmrtelnost (zmáčkněte [B], napište marvin, objeví se nápis marvin-mode, stiskněte [F2] a napište cheat god) a díváte se na postavu, nad kterou je její jméno, zmáčkněte klávesu [O]. A je to ! Hrajete za jakoukoliv postavu, kterou vidíte. Můžete nahlédnout do inventáře a klidně z postavy sundat jakoukoliv věc (zbroj, meč apod.), který si pak můžete vzít. Toto však nemůžete provést u postav, se kterými nelze pohybovat (obchodníci atd.).
            (poslal Gajdušek Lukáš "Striker" - lukas.gajdusek@volny.cz)

7) goto waypoint  [jméno] -  teleport na waypoint

xardas              - ke Xardasovi
lester              - k Lesterovi
lighthouse          - k majáku
sheep               - k ovci
wolf                - k vlkovi

8) insert [předmět] :

a) Brnění :  (Ochrana proti zbraním/Šípům/Ohni/Magii/Cena)

itar_vlk_l               (10/10/0/0/0)
itar_vlk_m               (10/10/0/0/0)
itar_vlk_h               (10/10/0/0/0)      - měšťanské oděvy 
itar_vlkbabe_l           (10/10/0/0/0)
itar_vlkbabe_m           (10/10/0/0/0)
itar_vlkbabe_h           (10/10/0/0/0)      - ženské oděvy
itar_bau_l               (15/15/0/0/80)
itar_bau_m               (15/15/0/0/100)    - farmářské oděvy
itar_baubabe_l           (10/10/0/0/0)
itar_baubabe_m           (10/10/0/0/0)      - ženské farmářské oblečení
itar_prisoner            (20/20/0/0/10)     - trestanecký oděv
itar_barkkeeper          (10/10/0/0/0)      - hostinský oděv
itar_smith               (10/10/0/0/0)      - kovářské oblečení
itar_judge               (10/10/0/0/0)      - soudcův oděv
itar_governor            (40/40/0/0/1100)   - velitelský kabátec
itar_leather_l           (25/20/0/0/250)    - kožená zbroj
itar_bdt_m               (35/35/0/0/550)    - střední zbroj bandity
itar_bdt_h               (45/45/0/0/2100)   - těžká zbroj bandity
itar_mil_l               (40/40/5/5/600)    - lehká zbroj milice
itar_mil_m               (60/60/10/10/2500) - těžká zbroj milice
itar_pal_m               (80/80/25/25/5000) - rytířská zbroj
itar_pal_h               (100/100/50/50/20000) - paladinova zbroj
itar_djg_crawler         (55/50/20/15/1500) - zbroj z důlních červů
itar_sld_l               (30/30/0/0/500)    - lehká zbroj žoldáka
itar_sld_m               (45/45/5/5/1000)   - střední zbroj žoldáka
itar_sld_h               (60/60/10/10/2500) - těžká zbroj žoldáka
itar_djg_l               (70/70/40/20/3000) - lehká zbroj drakobijce
itar_djg_m               (80/80/50/30/12000)- střední zbroj drakobijce
itar_djg_h               (90/90/60/40/20000)- těžká zbroj drakobijce
itar_djg_babe            (60/60/30/0/0)     - zbroj drakobijkyně
itar_nov_l               (25/25/0/10/280)   - zbroj novice
itar_kdf_l               (40/40/20/20/500)  - roucho mága ohně    
itar_kdf_h               (80/80/40/40/3000) - těžké ohnivé roucho    
itar_kdw_h               (80/80/40/40/450)  - roucho mága vody
itar_dementor            (15/40/15/15/0)    - seekrův plášť
itar_lester              (25/25/0/0/300)    - Lestrova zbroj
itar_diego               (30/30/0/0/450)    - Diegova zbroj stína
itar_corangar            (70/70/35/0/600)   - zbroj Cora Angara
itar_xardas              (100/100/50/50/15000)- Xardasovo temné roucho
itar_pal_skel            (100/100/65/100/500) - stará rytířská zbroj

b) Jednoruční zbraně: (Poškození/Potřebná síla)  *obr - obratnost

itmw_1h_vlk_dagger         (5/5)              - dýka
itmw_1h_mace_l_01          (5/5)              - pohrabáč
itmw_1h_bau_axe            (7/5)              - srp
itmw_1h_mace_l_03          (8/10)             - palice
itmw_malethsgehstock_mis   (8/5)              - vycházková hůl
itmw_1h_mace_l_04         (10/10)             - kovářské kladivo
itmw_1h_vlk_axe           (10/10)             - sekera
itmw_1h_bau_mace          (10/10)             - velký klacek
itmw_shortsword1          (10/10)             - krátký meč domobrany
itmw_sense                (12/10)             - malá kosa
itmw_shortsword2          (12/10)             - primitivní krátký meč
itmw_1h_sword_l_03        (12/10)             - vlčí nůž
itmw_nagelknueppel        (12/10)             - hřeby pobitý kyj
itmw_1h_misc_sword        (15/10)             - rezavý meč
itmw_shortsword3          (16/10)             - krátký meč
itmw_1h_vlk_sword         (18/10)             - meč
itmw_nagelkeule           (18/10)             - hřeby pobitá palice
itmw_shortsword4          (20/10)             - vlčí zub
itmw_kriegskeule          (22/20)             - válečná palice
itmw_1h_sld_axe           (25/20)             - primitivní sekerka
itmw_1h_mil_sword         (25/20)             - rezavý široký meč
itmw_alrikssword_mis      (25/20)             - Alrikův meč
itmw_shortsword5          (25/15)             - kvalitní krátký meč
itmw_richtstab            (25/20)             - soudcovská hůl
itmw_1h_sld_sword         (25/20)             - primitivní meč
itmw_kriegshammer1        (28/30)             - válečné kladivo
itmw_nagelkeule2          (28/20)             - těžká hřeby pobitá palice
itmw_schwert              (30/30)             - primitivní dlouhý meč
itmw_piratensaebel        (30/20)             - pirátská šavle
itmw_schiffsaxt           (30/25)             - loďařská sekera
itmw_1h_common_01         (30/20)             - meč vlastní výroby
itmw_1h_pal_sword         (30/30)             - paladinský meč
itmw_schwert1             (35/30)             - kvalitní meč
itmw_steinbrecher         (35/25)             - drtič kamene
itmw_spicker              (35/30)             - lebkoštěp
itmw_schwert2             (37/27)             - dlouhý meč
itmw_bartaxt              (40/40)             - bradatice
itmw_doppelaxt            (40/35)             - dvoubřitá sekera
itmw_schwert4             (45/45)             - kvalitní dlouhý meč
itmw_schwert3             (45/35)             - primitivní meč bastard
itmw_morgenstern          (45/45)             - řemdih
itmw_1h_special_01        (45/40)             - magický dlouhý meč
itmw_streitkolben         (50/45)             - palcát
itmw_rubinklinge          (50/50)             - rubínová čepel
itmw_rapier               (50/50-obr.)        - rapír
itmw_runenschwert         (55/50)             - runový meč
itmw_schwert5             (58/60)             - kvalitní meč bastard
itmw_rabenschnabel        (58/50)             - havraní zobák
itmw_inquisitor           (60/50)             - Inkvizitor
itmw_1h_special_02        (60/50)             - magický bastard
itmw_1h_blessed_01        (60/40)             - primitivní čepel z rudy
itmw_1h_ferrossword_mis   (60/50)             - Ferův meč
itmw_orkschlaechter       (65/65)             - skřetobij
itmw_kriegshammer2        (65/70)             - těžké válečné kladivo
itmw_folteraxt            (65/65)             - mučitelská sekera
itmw_elbastardo           (65/65)             - meč El bastardo
itmw_meisterdegen         (65/65-obr.)        - mistrovský meč itmw_1h_blessed_02        (70/40)             - posvěcená čepel z rudy
itmw_1h_special_03        (75/65)             - magická válečná čepel
itmw_1h_blessed_03        (80/40)             - Innosův hněv
itmw_1h_special_04        (90/80)             - magický zabiják draků

c) Obouruční zbraně: (Poškození/Potřebná síla) *obr - obratnost

itmw_2h_axe_l_01         (20/25)           - krumpáč
itmw_2h_bau_axe          (20/25)           - dřevorubecká sekera
itmw_1h_nov_mace         (20/15)           - kopí
itmw_2h_sword_m_01       (25/25)           - rezavý obouruční meč
itmw_1h_misc_axe         (25/25)           - rezavá sekera
itmw_hellebarde          (28/20)           - halapartna
itmw_zweihaender1        (32/30)           - lehký obouruční meč
itmw_stabkeule           (32/20)           - dlouhý palcát
itmw_2h_orcaxe_02        (35/55)           - středně těžká skřetí sekera
itmw_2h_sld_sword        (35/40)           - primitivní obouruční meč
itmw_streitaxt1          (35/30)           - lehká bitevní sekera
itmw_2h_rod              (35/30)           - rodův obouruční meč
itmw_2h_orcaxe_01        (35/40)           - lehká skřetí sekera
itmw_2h_sld_axe          (35/40)           - primitivní válečná sekera
itmw_2h_orcsword_01      (40/80)           - ještěří meč
itmw_2h_pal_sword        (40/40)           - paladinský obouruční meč
itmw_2h_orcaxe_03        (40/60)           - těžká skřetí sekera
itmw_2h_orcaxe_04        (45/65)           - hrubá skřetí sekera
itmw_2h_orcsword_02      (50/70)           - skřetí válečný meč
itmw_2h_special_01       (50/50)           - magický obouruční meč
itmw_zweihander2         (55/60)           - obouruční meč
itmw_zweihander3         (60/60)           - runová moc
itmw_streitaxt2          (60/60)           - bitevní sekera
itmw_zweihaender4        (68/68)           - těžký obouruční meč
itmw_2h_blessed_01       (70/50)           - primitivní čepel z rudy
itmw_krummschwert        (70/70)           - šavle
itmw_schlachtaxt         (70/70)           - válečná sekera
itmw_2h_special_02       (70/70)           - magický těžký obouruční meč
itmw_sturmbringer        (75/65)           - přivolávač bouří
itmw_barbarenstreitaxt   (75/75)           - barbarská bitevní sekera
itmw_berserkeraxt        (80/80)           - sekera Bersekera       
itmw_drachenschneide     (80/80)           - sekáč draků
itmw_2h_blessed_02       (85/50)           - meč řádu
itmw_2h_special_03       (90/90)           - magická těžká válečná čepel
itmw_2h_blessed_03      (100/50)           - svatý kat
itmw_2h_special_04      (110/100)          - magiký velký zabiják draků
holy_hammer_mis           (?/?)            - posvátné kladivo

                            (poslal Vysloužil Jiří - sumperacek@seznam.cz)

9) Zlato od kováře :
Od Jana kováře ve 4. kapitole si kupte dračí brnění za 12000, pak ho zneškodněte a dostanete 20000.
                        (poslal Krkoška Patrik - Patrik.Krkoska@seznam.cz)

10) Zkušenosti :
Za nebojové úkoly zpravidla dostanete více zkušeností, než za bojové a taky drahocenné předměty a zlato. Takže pokud se necítíte na boj, vrhněte se na plnění nebojových úkolů.
                        (poslal Krkoška Patrik - Patrik.Krkoska@seznam.cz)

11) V prvním chapteru se dá získat ještě jeden quest. Pokud jste se už stali citizen, tak v upper quarter města Kohrinis je Luthero. Popovídejte si s ním a on vám dá quest Snapper's Claws. Bude v něm od vás chtít drápy snappera. Tyto můžete dostat, když ve Valley of the Mines se zúčastníte mise "Snapper Hunt" tak jsou to pazoury jednoho ze snapperů nahoře nad dolem.
                                   (poslal Peter Verir - hmmsk@yahoo.com)

12) Luky a Kuše (Poškození/Potřebná obratnost) :

itrw_sld_bow                     (20/20)        - luk
itrw_bow_l_01                    (15/10)        - krátký luk     itrw_bow_l_02                    (25/20)        - vrbový luk
itrw_bow_l_03                    (30/30)        - lovecký luk
itrw_bow_l_04                    (35/35)        - jilmový luk
itrw_bow_m_01                    (40/45)        - skládaný luk
itrw_bow_m_02                    (45/50)        - jasanový luk
itrw_bow_m_03                    (50/60)        - dlouhý luk
itrw_bow_m_04                    (55/65)        - bukový luk
itrw_bow_h_01                    (60/75)        - kostěný luk
itrw_bow_h_02                    (65/80)        - dubový luk    
itrw_bow_h_03                    (70/90)        - válečný luk
itrw_bow_h_04                    (75/95)        - dračí luk

itrw_mil_crossbow                (20/20)        - kuše
itrw_crossbow_l_01               (25/10)        - lovecká kuše
itrw_crossbow_l_02               (40/25)        - lehká kuše
itrw_crossbow_m_01               (55/40)        - kuše
itrw_crossbow_m_02               (70/55)        - válečná kuše
itrw_crossbow_h_01               (85/70)        - těžká kuše
itrw_crossbow_h_02              (100/85)        - kuše drakobijců
itrw_dragomirsarmbrust_mis       (40/25)        - Dragomirova kuše
itrw_sengrathsarmbrust_mis       (20/20)        - Sengrathova kuše

Runy :

itru_pallight             - svaté světlo
itru_pallightheal         - slabé léčení
itru_palmediumheal        - střední léčení
itru_palfullheal          - silné léčení
itru_palholybolt          - svatý šíp
itru_palrepelevil         - zažehnání zla
itru_paldestroyevil       - zničení zla
itru_palteleportsecret    - teleport (do tajné místnosti)
itru_teleportseaport      - teleport do přístavu
itru_teleportmonastery    - teleport do kláštera
itru_teleportfarm         - k velkostatkáři (Landowner)
itru_teleportxardas       - ke Xardasovi
itru_teleportpassnw       - do Khorinudského průsmyku
itru_teleportpassow       - do průsmyku v hornickém údolí
itru_teleportoc           - na hrad
itru_teleportowdemontower - na věž dávného ďábla (bývalá Xardasova věž)
itru_teleporttaverne      - do krčmy (do hospody)
itru_teleport_3           - Teleport 3?
itru_light                - světlo
itru_firebolt             - ohnivý šíp
itru_zap                  - slabý blesk
itru_lightheal            - léčení lehkých zranění
itru_sumgobskel           - vytvoří gobliního kostlivce
itru_instantfireball      - ohnivá koule
itru_icebolt              - ledový šíp
itru_sumwolf              - vytvoří vlka
itru_windfist             - větrná pěst
itru_sleep                - spánek
itru_mediumheal           - léčba středně těžkých zranění
itru_lightningflash       - blesk
itru_chargefireball       - velká ohnivá koule
itru_sumskel              - vyvolá kostlivce
itru_fear                 - strach
itru_icecube              - ledový blok
itru_thunderball          - kulový blesk
itru_sumgol               - vyvolá golema
itru_harmundead           - zničení nemrtvého
itru_pyrokinesis          - velká ohnivá bouře
itru_firestorm            - ohnivá bouře
itru_icewave              - ledová vlna
itru_sumdemon             - vyvolá démona
itru_fullheal             - léčba těžkých zranění
itru_firerain             - ohnivý déšť
itru_breathofdeath        - dech smrti
itru_massdeath            - vlna smrti
itru_masterofdisaster     - boží zásah
itru_armyofdarkness       - armáda temnot
itru_shrink               - zmenšení nestvůry
itru_deathbolt            - střela smrti
itru_deathball            - koule smrti
itru_concussionbolt       - úderná střela

Monstra :

bloodfly                  - krvavá moucha
demon                     - démon
demonlord                 - pán démonů
draconian                 - lizzard man (ještěrman)
dragon_fire               - ohnivý drak
dragon_ice                - ledový drak
dragon_rock               - kamenný drak
dragon_swamp              - bažinný drak
dragon_undead             - nemrtvý drak
dragonsnapper             - dračí chňapavec
firegolem                 - ohnivý golem
firewaran                 - ohnivá ještěrka
giant_bug                 - polní škůdce
giant_rat                 - obrovská krysa
gobbo_black               - černý goblin
gobbo_green               - goblin
gobbo_skeleton            - gobliní kostlivec
harpie                    - harpie
icegolem                  - ledový golem
lesser_skeleton           - malý kostlivec
lurker                    - číhavec
meatbug                   - žravá štěnice
minecrawler               - důlní červ
minecrawlerwarrior        - válečník důlních červů
molerat                   - krysokrt
orcelite                  - elitní ork
orcshaman                 - orčí šaman
orcwarrior                - orčí válečník
scavenger                 - mrchožrout
shadowbeast               - stínová šelma
shadowbeast_skeleton      - kostra stínové šelmy
sheep                     - ovce
skeleton                  - kostlivec
skeleton_lord             - stínový válečník
skeletonmage              - kostlivý mág
snapper                   - chňapavec
stonegolem                - kamenný golem
swampshark                - žralok z bažin
troll                     - trol
troll_black               - černý trol
undeadorcwarrior          - nemrtvý skřet
waran                     - ještěr
warg                      - skřetí pes
wisp                      - přízračné světlo
wolf                      - vlk
ybloodfly                 - mladá krvavá moucha
ygiant_bug                - mladý polní škůdce
ygiant_rat                - malá krysa
ygobbo_green              - mladý goblin
ywolf                     - mladý vlk
zombie01                  - zombie
zombie02                  - zombie
zombie03                  - zombie
zombie04                  - zombie

                           (poslal Vysloužil Jiří - sumperacek@seznam.cz)
       
13) Speciální cheaty do Gothic 2 :
V chetovacím módu napište Edit abilities a objeví se tabulka a do ní napište

lp #      - zvýší učební body o #
guild #   - stanete se :

0 nezávislí
1 paladin
2 domobrana
3 měšťan
4 mág ohně
5 novic
6 drakobijec
7 žoldák

Klávesové cheaty :

K - posun o 1 metr přes zemi i zeď, ale pokud se nehcete propadnout do země, tak zmáčkněte klávesu [Caps Lock] a nepropadnete se.
[F8] - začnete létat
                       (poslal Slezák Vladimír - slezak.vladimir@post.cz)

14) ZVYŠOVÁNÍ SÍLY A OBRATNOSTI :
Když máte zapnutý MARVIN MODE, můžete si nacheatovat sílu a obratnost. Stačí si vzít jakýkoliv prsten nabo amulet, který vám přidává sílu nebo obratnost a nasadit si ho a zase sundat. Tím se vám zvýší síla či obratnost natrvalo o tolik, kolik daný amulet či prsten přidává. Takhle můžete sudavat a nandavat, dokud nebudete tak obratní a silní, jak chcete.
                       (poslal Pavlíček Michal - procip@seznam.cz)

15) Tipy :
a) Jak se co nejjednodušeji dostat do hradu od průsmyku ?
Budete na to potřebovat svitek přeměna v ovci, vlka nebo číhavce, to je jedno.
Jakmile projdete průsmykem, dejte se DOLEVA do kopce, přejděte most, zabijte ty dva polní škůdce a na jednom ze sudů leží Runa. Potom se vraťte a jděte až k Jerganovi. Pokecejte a pokračujte takový kousek cesty, který uznáte za vhodný, aby vás nenapadl (jako každý nemá moc v lásce, když se kolem něj potlouká něco jiného než člověk). Přeměňte se a proběhněte kolem  skřetů, snažte se vyhýbat skřetím psům a dostaňte se až k beranidlu - či co to je - no a dál už se snad dostanete. A kdybyste NÁHODOU nevěděli jak zpátky, tak v normálním nastavení je to klávesa [ENTER].

b) Jak získat velké množství peněz ?
Hlavní je být Haradovým učedníkem. Sehnat nějakou skřetí zbraň není tak těžké jak se zdá. Buďto ji najdete u jeskyně kousek od bran u tržnice, nebo si ji koupíte u Ciphera na Onarově farmě. Naučte se kovářství, sežeňte si tak 300 zlatých a jděte na Onarovu farmu. Když požádáte Larese v docích, tak půjde kus cesty s vámi. Dostaňte se na Onarovu farmu a zajděte za kovářem Bennetem. Cestou vás o 50 zlatých voškube Sentenza. No, a za ty zlatý si odkupte ocelové pruty a vytvořte si prosté meče a jděte zpátky. Prodejte meče Haradovi a získáte 10x tolik, kolik jste dali za ty pruty !

c) Chcete vědět kolik vám obchodník dá za věc, kterou chcete prodat ?
Tak věřte nebo ne, ty svině podfukářský vám dají tak v 99% případů tři desetiny ze skutečné ceny, za kterou byste zbraň normálně koupili ! 

d) Jak na trola ? Jak na černého trola ?
No na oba z nich nesmíte být úplní zelenáči, měli byste být asi tak dobří, abyste porazili dva, tři chňapavce. No a pak byste si neměli brát nějakou vycházkovou hůl či něco podobného. Potom jděte ke stromu, který je kouskek  od trola, z druhé strany, tj. tak, aby strom byl mezi vámi a trolem. Jakmile přijdete úplně až k tomu stromu, tak si vás trol všimne a půjde za vámi. Z nepochopitelného důvodu se bude snažit stromem projít a až bude v takové pozici, že ze stromu mu bude koukat hlava, tak si vemte svou zbraň (nejlépe nějakou delší) a jakmile se u něj zobrazí jeho pojmenování, tak  zaútočte. Rada : nejlépe ho zničíte tak, že zmáčknete tlačítkoo pro útok a budete střídavě mačkat šipky DOLEVA a DOPRAVA. On na vás totiž v této pozici útočit nebude !

S černým trolem je to něco podobného. Je jen o něco málo chytřejší. Postup je podobný, jen doporučuji si udělat zásobu životadoplňujících prvků, poněvadž černý trol dvakrát zaútočí a ubere vám asi tak tři čtvrtě života. Až potom budete procházet jeho jeskyní, tak si vemte královský šťovík a mučitelskou sekeru.

e) Jak si nabrat pár zkušeností ?
Nejlépe se získávají ze skřetů. A ještě lépe, když na vás neútočí. A to je tehdy, když je vyprovokujete a postavíte se na ten obléhací stroj u hradu ve starém světě. Skřeti na něj nepolezou ! Takže si nachystejte luk, šípy nebo kuši a střely a hrajte si !
                                   (poslal Šmak Jan - Magnum.44@seznam.cz)

16) Další číty :

kill        - nepřítel, na kterého míříte, zemře
insert gold - 1000 zlatých mincí
                          (poslal David Hořínek - horinek.david@seznam.cz)

17) Cheaty :
Po aktivaci marvin modu a vyvolání konzole lze dělat následující :
1. Příkazem : HERO EXPORT jméno se současná postava hrdiny uloží na disk do souboru \saves\jmeno.zen a dá se zpětně vyvolat příkazem : HERO IMPORT jmeno.

2. Příkaz TOOGLE FREEPOINTS zobrazí přímo do hry velké množství dalších míst (která se ve hře zobrazí žlutě nebo červeně s názvem tohoto místa), kam se můžete příkazem GOTO WAYPOINT + název příslušného místa přenést. Například příkaz GOTO WAYPOINT FP_STAND_PARLAN vás ihned přenese do kláštera na místo, kde stojí Parlan. Opětovným napsáním toogle freepoints zobrazování těchto míst opět vypnete.
3. Příkaz INSERT CH zobrazí postavu Charakterhelper, která umožňuje (když s ním dáte řeč) zvyšování všech charakterových vlastností - síly (0-100), obratnosti (0-100), jednoroční i obouruční zbraně (0-100) magických kruhů, kouzel, sběru trofejí atd. a to ovšem za dovednostní body. Umí také změnit vaši současnou příslušnost k některé gildě (nezávislý, paladin, domobrana, měšťan, mág ohně, novic, drakobijec, žoldák). Dále umožňuje okamžitý přechod postavy až na 30. úroveň včetně zkušenostních bodů získávaných do této úrovně, tedy 30*10 = 300 LP a patřičné zvýšení počtu životů, odpovídající této úrovni.
4. Příkaz INSERT PC_ITEMFELLER zobrazí postavu, která má u sebe všechny předměty, které se ve hře vyskytují. Získat je od něj můžete například tak,  že se do této postavy "přepnete" pomocí klávesy [O], uložíte si hledanou věc někam do truhly a přepnete se na sebe zpět (pozn. : tady se mi vyskytl problém jakési "přenositelnosti vlastností", jelikož jsem po tomto přepnutí sem a tam zjistil, že moje postava naráz umí získávat všechny zvířecí trofeje, vyrábět veškeré druhy mečů apod., což může být žádoucí i nežádoucí efekt - podle toho jak se to vezme).
5. Příkazy INSERT SH a INSERT SH_OLDWORLD zobrazí postavu, která vám umožní přeskakovat jednotlivé dějové kapitoly.

Pak je tu další spousta cheatů, které už ani vypisovat nebudu, tohle byly podle mě ty nejzajímavější. Příkazy se dají psát pochopitelně malým písmem, chtěl jsem je odlišit od ostatního textu. S pozdravem.
                                   (poslal Kurz Vítězslav - VKurz@seznam.cz)

18) Tipy :
Když proti vám stojí přesila, tak se bezhlavě nevrhejte do boje, ale snažte se utíkat pryč a skupinu tak rozdělit, boj bude potom snazší.

Editujte Gothic.ini a najděte řádek useQuicksaveKeys = 0, nulu změňte na 1 a hru můžete ukládat klávesou [F5] a nahrávat [F9].
                          (poslal Krkoška Patrik - Patrik.Krkoska@seznam.cz)

19) Poklad :
Toto je jedna z možností jak si přilepšit. Když se díváte v přístavu směrem na moře, tak zahlédnete pár ostrůvků. Na jednom se skrývá poklad. Je to ten jediný ostrůvek s pláží a pár ještěry na ní. Skočte tedy do vody, doplavte k ostrůvku a překonejte pár ještěrů. Na ostrůvku je malá jeskyně a v ní místnost, ve které je poklad. Před touto místností je však jakási deska, ze které - po chvíli, co na ní stoupnete - se vymrští bodáky. Překonal jsem to pomocí lektvarů rycklosti, vysoký level, skvělé brnění, hodně životů a velká obratnost. Jsou tam 3 truhly, ve kterých jsou peníze a pár prkotinek. Jedna se dá bez potíží otevřít, ale na další dvě potřebujete klíč nebo paklíč.
PS : Nevhodné ze začátku hry.
                                        (poslal Pata Adam - adpat@seznam.cz)

20) Tip : když si seženete pár lektvarů, které vylepšují vlastnosti, běžte za nějakou příšerou, která často útočí (nejlepší je krysokrt), počkejte až na vás začne útočit, pak otevřete inventář a vypijte lektvar, a když vás v okamžiku, kdy pijete lektvar, kousne, tak se vám lektvar vrátí do inventáře, ale vlastnost se vylepší.
                                  (poslal Šimeček Josef - SimenEw@seznam.cz)

21) Stisknout [B], napsat marvin, pomocí [F2] vyvolat konzoli a psát

INSERT + název předmětu dle seznamu

a) Nápoje :

itpo_dragoneggdrinkneoras_mis - Nápoj z dračích vajec (přidává +5 síly)
itpo_healhilda_mis            - Lék na Černou horečku
itpo_healobsession_mis        - Lék na posedlost
itpo_health_01                - Esence léčivé síly (léčí 50 bodů)
itpo_health_02                - Extrakt léčivé síly (léčí 70 bodů)
itpo_health_03                - Elixír léčivé síly (léčí 100 bodů)
itpo_mana_01                  - Esence many (doplní manu 50 bodů)
itpo_mana_02                  - Extrakt many (doplní manu 70 bodů)
itpo_mana_03                  - Elixír many (doplní manu 100 bodů)
itpo_megadrink                - Lektvar Embarga Firgasto (přidá 15 bodů k                                     obratnosti)
itpo_perm_dex                 - Elixír obratnosti (přidá 5 bodů k obratnosti)
itpo_perm_health              - Elixír života (přidá 15 bodů k životům)
itpo_perm_littlemana          - Esence ducha (přidá 3 k maně)
itpo_perm_mana                - Elixír ducha (přidá 10 k maně)
itpo_perm_str                 - Elixír síly (přidá 5 k síle)
itpo_speed                    - Nápoj rychlosti (doba trvání cca. 5 minut)
itpo_potionofdeath_01_mis     - Innosovy slzy (způsobí smrt)
itpo_potionofdeath_02_mis     - Innosovy slzy (Ohnivým mágům přidá                                            schopností, ostatním charakterům způsobí smrt)

b) Mapy :

Itwr_map_caves_mis          - Mapa jeskyní ostrova Khorinis
Itwr_map_newworld           - Mapa ostrova Khorinis
Itwr_map_newworld_city      - Mapa města Khorinisu
Itwr_map_oldworld           - Mapa hornického údolí
Itwr_map_oremines_mis       - Garondova mapa horického údolí (s vyznačením                                  polohy dolů)
Itwr_map_orcelite_mis       - Válečná mapa orků (jsou na ní pozice orků na                                  ostrově Khorinis)
Itwr_map_shrine_mis         - Mapa Innosových oltářů (místa k modlení)
Itwr_map_seamap_irdorath    - Námořní mapa k ostrovu Irdorath
Itwr_map_shatteredgolem_mis - Velmi stará mapa (mapa k pokladu, který chrání                                golemové)

Rada na závěr pro všechny, kteří na ostrově s pokladem v jeskyni skáčou přes bodláky : V jeskyni přímo naproti vchodu je páka - lampa, za kterou stačí zatáhnout a bodláky se přestanou vysunovat a můžete v klidu a bez nervů z jejich přeskakování přejít do místnosti s truhlicemi. Pokud zatáhnete podruhé, opět se vysouvat budou, tak si na to dejte pozor.
                                   (poslal Kurz Vítězslav - VKurz@seznam.cz)

22) Cheaty :
insert ch - vlastnosti postavy
insert sh - kapitoly
kill you  - zabije postavu ke které přijdete
                                (poslal Sasík Samuel - samuelsasik@zoznam.sk)

23) Pokud hrajete za ohnivého mága, tak se naučte kouzlo Fear (Strach), tedy pokud jste nenašli jeho runu). Jestli nehrajete za mága, tak si alespoň nakupte pár svitků s tímto kouzlem. Během hry je využijete na pár  příběhových potvor. Po seslání tohoto kouzla musíte na oběť ihned zaútočit, jinak bude nefunkční.
                                 (poslal Navrátil David - Corristo@seznam.cz)

24) Pokud se nevyznáte  v herním světě, stačí se zastavit u kresliče map Brahima v přístavu města Khorinis a sežeňte si potřebné mapy. Dále v klášteře u Goraxe můžete získat různé orientační pomůcky.
                                       (poslal Janovic Ján - janovic@post.sk)

25) Doplnění tipu č. 6 : s obchodníky lze pohybovat. Pokud se nepohybují, zmáčkněte [F8], postava vyletí do vzduchu a už s ní jde pohybovat a "půjčovat" si věci z inventáře.
                  (poslal Gajdušek Lukáš "Striker" - lukas.gajdusek@volny.cz)

26) TVORBA RUN :
K vytvoření runy potřebujete prázdnou runu a potřebné ingredience :

1. kruh :

Světlo ......................... Zlatá mince
Ohnivý šíp ..................... Síra
Malý blesk ..................... Kamenný krystal
Vyvolání gobliního kostlivce ... Gobliní kost
Léčba lehkých zranění .......... Léčivá rostlina

2. kruh :

Ohnivá koule .... Pryskyřice
Ledový šíp ...... Ledový křemen
Vyvolání vlka ... Vlčí kůže
Větrnná pěst .... Uhlí
Spánek .......... Tráva z bažin

3. kruh :

Léčba středně těžkých zranění ... Léčivá bylina
Malá ohnivá bouře ............... Pryskyřice + síra
Vytvoření kostlivce ............. Kost z kostlivce
Strach .......................... Černá perla
Ledový blok ..................... Ledový kámen + akvamarín
Kulový blesk .................... Kamenný krystal + síra

4. kruh :

Velká ohnivá koule ... Síra + pryskyřice
Blesk ................ Kamenný krystal + ledový křemen
Probuzení golema ..... Srdce kamenného golema
Zničení nemrtvého .... Svěcená voda

5. kruh :

Ledová vlna ............. Ledový křemen + akvamarín
Velká ohnivá bouře ...... Síra + jazyk ohnivého ještěra
Vyvolání démona ......... Srdce démona
Léčba těžkých zranění ... Léčivý kořen

6. kruh :

Ohnivý déšť ..... Pryskyřice + síra + jazyk ohnivého ještěra
Dech smrti ...... Uhlí + černá perla
Vlna smrti ...... Kost z kostlivce + černá perla
Armáda temnot ... Kost z kostlivce + černá perla + srdce kamenného golema +                     srdce démona

27) VKLÁDÁNÍ PŘEDMĚTŮ :
(Všechny následující cheaty pište při hře do konzole ([F2]))

Svitky :
(Možná některé nebudou fungovat. Svitky jsou stejné jako runy, ale místo itru_ mají itsc_, takže můžete zkoušet další kombinace a třeba budete mít štěstí.)

itsc_light ............. světlo
itsc_firebolt .......... ohnivý šíp
itsc_zap ............... slabý blesk
itsc_lightheal ......... léčba lehkých zranění
itsc_sumgobspel ........ vytvoří goblinního kostlivce
itsc_instantfireball ... ohnivá koule
itsc_icebolt ........... ledový šíp
itsc_sumwolf ........... vytvoří vlka
itsc_windfist .......... ledová pěst
itsc_sleep ............. spánek
itsc_mediumheal ........ léčba středně těžkých zranění
itsc_lightingflash ..... blesk
itsc_chargefireball .... velká ohnivá koule
itsc_sumskel ........... vyvolá kostlivce
itsc_fear .............. strach
itsc_icecube ........... ledový blok
itsc_thunderball ....... kulový blesk
itsc_sungol ............ vyvolá démona
itsc_harmundead ........ zničení nemrtvého
itsc_pyrokinesis ....... velká ohnivá bouře
itsc_firestorn ......... ohnivá bouře
itsc_icewave ........... ledová vlna
itsc_sumdemon .......... vyvolá démona
itsc_fullheal .......... léčba těžkých zranění
itsc_firerain .......... ohnivý déšť
itsc_armyofdarkness .... armáda temnot
itsc_shrink ............ zmenšení nestvůry

Rostliny :

itpl_swampherb .......... tráva z bažin
itpl_temp_herb .......... luční pohanka
itpl_dex_herb_01 ........ goblinní bobule
itpl_forestberry ........ lesní bobule
itpl_weed ............... tráva
itpl_planeberry ......... luční bobule
itpl_strength_herb_01 ... dračí kořen
itpl_sagitta_herb_mis ... sluneční aloe
itpl_speed_herb_01 ...... chňapavčí býlí
itpl_perm_herb .......... KRÁLOVSKÝ ŠŤOVÍK (to se hodí, protože ho je jak                               šafránu)
itpl_beet ............... tuřín
itpl_blueplant .......... modrý bez

Amulety :

itam_amulettofdeath_mis ... božská inosova aura
itam_strg_01 .............. amulet síly

Prsteny :

itri_orcelitering ..... prsten orčích (= skřetích) vojevůdců (síla -10)
itri_valentinosring ... Valentinův prsten (odolnost vůči zbraním +5)

Klíče :

itke_hotel ........................ klíč od pokoje v krčmě (super! vychrápem                                      se zadarmo!)
itke_monastarysecretlibrary_mis ... ???

Jídla :

itfo_fish ............. ryba
itfo_fishsoup ......... rybí polévka
itfo_bread ............ chléb
itfo_milk ............. mléko
itfo_honey ............ med
itfo_halvorfish_mis ... podivná ryba (uvnitř je dopis pro obchodníka s                                 rybami, Halvora. Když mu ho dáte, tak vám nabídne, že                           vám bude prodávat speciální ryby, ve kterých jsou                               např. paklíče. To je ale na nic a tak jeho nabídku                              dmítněte a řekněte, že ho udáte Lordu Andremu. Potom                            jěte do krčmy v přístavu a krčmář vám řekne, že za                              Halvorovým domem je chlap, který na vás čeká. Jděte                             tam, ale pozor! Jakmile si s ním promluvíte, bude vás                           chtít zabít. Když vyhrajete, seberte mu klíč od stok,
                        kde naleznete zlodějský cech, kde vás naučí vykrádat                            kapsy. A to se vyplatí !)
itfo_booze ............ gin
itfo_bacon ............ šunka
itfo_beer ............. pivo temný paladin
itfo_apple ............ jablko (když jich sníte určité množství, přibyde vám                          síla +1)
itfo_cheese ........... sýr
itfo_coragonsbeer ..... Coragonovo speciální pivo
itfo_xpstew ........... Theklin lektvar (síla +1)
itfo_wine ............. víno
itfo_water ............ voda
itfo_stew ............. vývar
itfo_sausage .......... klobása
itfo_schlafswurst ..... skopová klobása
itfo_smellyfish ....... sleď

28) Pár dalších triků :

toogle time ... v pravém horním rohu se vám zobrazí čas
edit focus .... edituje vlastnosti osoby, na kterou hledíte ?

1) Do konzole napište : edit abilities
2) Mělo by se Vám otevřít okno, ve kterém si můžete editovat veškeré vlastnosti Vaší postavy. V tomto okně si můžete rolovat pomocí kláves Page Up a Page Down. Můžete provádět následující editace (a mnoho dalších) :

- Nastavení vědomostních bodů : LP=[napište počet vědomostních bodů, který      potřebujete]

- Nastavení zkušeností : exp=[napište počet zkušeností, které chcete]
- Nastavení hranice zkušeností pro přechod do dalšího levelu :            
  exp_next=[nastavte hranici]
- Nastavení dovedností se zbraněmi (Procenta se Vám změní, ale bohužel žádny    vliv to mít nebude. Stejně budete i nadále na takové úrovni, na které jste    byli, než jste tento cheat použili) :

  Napište : hitchance (X)
  1 ...... procenta dovednosti s jednoručními zbraněmi
  2 ...... procenta dovednosti s obouručními zbraněmi
  3 ...... procenta dovednosti s lukem
  4 ...... procenta dovednosti s kuší
    
- Nastavení vlastností postavy :

  Napište : attribute (X)
  0 ...... současný Váš život
  1 ...... maximální život (stoupá s každým dosaženým levelem)
  2 ...... současná Vaše mana
  3 ...... maximální mana (lze vylepšovat pouze u mnichů nebo tímto podfukem)
  4 ...... síla
  5 ...... obratnost
                              (poslal Jelínek Kamil - jelinekkamil@seznam.cz)

29) Stiskněte [B] a napište MARIN (ne MARVIN) a zase stiskněte [B]. V inventáři máte 1 Lump of ore !
                                     (poslal pg.Dead - stefanko@mtf.stuba.sk)

30) Máte-li aktivován cheat MARVIN, nejde ukládat klávesou [F5].
                                   (poslal Bejbl David - Dejf.Dave@seznam.cz)

31) Tipy :
1) Pokud některého obchodníka zmlátíte, tak nemusíte dostat vše z jeho inventáře!

2) Ve 3. kapitole jsou pátrači velmi slabí, jelikož máte brnění, které vás  určitě ochrání proti ohni.

3) Jistě víte, kde je orčí palisáda. Půjdete-li směrem k pevnosti, tak je tam kopec, kde je spoustu ještěrů a ohnivých ještěrů. Tam taky končí ta palisáda. Aktivujte si cheat MARVIN a přeleťte tu palisádu. Nyní stále leťte, dokud neuvidíte takovou tabulku. Máte-li naistalovanou čestinu, tak si tu tabulku přečtěte. Je to takový vtip. Pokud o tom víte něco víc, napište do Cheatra!

4) U některých obchodníků platí, že když je zmlátíte, tak si nebudete moci vzít všechny věci!
                                  (poslal Bejbl David - Dejf.Dave@seznam.cz)

32) Nechcete-li, aby se vám zobrazovala úvodní videa, změňte v souboru ...\Gothic 2\system\gothic.ini hodnotu playLogoVideos=1 na playLogoVideos=0.
                                    (poslal Vítů Josef - josi.ow@centrum.cz)

33) Trik na získání peněz:
Jděte za učně k Haradovi. Za Mateovým obchodem je cesta, kterou se dostanete ke Carlovi. Zbijte ho (pozor, nezabíjet) a okradněte ho. Bude mít pár drobností a surovou anebo hořící ocel. S její pomocí si udělejte meče vlastní výroby. Když se Carl probere, bude si dělat dál svoji práci. Jakmile začne pracovat, znova ho zbijte a oberte ho. Bude mít znova surovou anebo hořící ocel (podle toho, s čím začne) a udělejte si meče. Toto pořád opakujte,  dokud nebudete mít dost mečů a pak je prodejte Haradovi. Takto si můžete vydělat slušné peníze.
                              (poslal Konkol Matuš - matuskonkol@centrum.sk)

34) Pokud si chcete od Benneta koupit těžkou zbroj drakobijce, musíte to udělat ještě na pevnině. I když si ho vezmete do posádky, tak vám ji už neprodá.
                                    (poslal Vítů Josef - josi.ow@centrum.cz)

35) Tip :
Pokud jste novic v klášteře, tak vám novic Babo zadá "úkol", abyste mu sehnali svitek s kouzlem větrná pěst - ten svitek koupíte u mága jménem Gorax.
                           (poslal Pekárek Vojtěch - pekarekpeggy@seznam.cz)

36) Tip :
Když chcete být paladin, MUSÍTE počkat do třetí, NEBO čtvrté kapitoly. Když zachráníte Innosovo Oko, tak vás Lord Hagen přijme, ale musíte před tím být v domobraně a splnit všechny úkoly pro Andreho.
                           (poslal Pekárek Vojtěch - pekarekpeggy@seznam.cz)

37) Tip :
Zrovna se mi na disku ohřívá Gothic II a jak si ho tak pařím, napadlo mě, copak že se asi skrývá za tou pověstnou orčí barikádou. Pomocí našeho cheateru jsem si zjistil, jak se snadno a rychle za ni dostat a hle - bažinný tábor nikde, spousta věci nikde, ale : něco upoutalo moji pozornost. Pokud půjdete z hradu pořád rovně (po beranidle - či co to je, po cestě, přes řeku, okolo Sengrathovy mrtvoly) až dojdete k barikádě, "proskočte" ji (v marvin modu klávesou [K]) a po chvilce chůze rovně (podél žlebu nebo žlebem - je to fuk) si můžete vpravo všimnout jakéhosi objektu. Když jsem k němu došel, zjistil jsem, že tu autoři hry nechali vzkaz pro hráče - cheatery. Nebudu vám kazit překvapení, jděte se tam podívat sami.
                   (poslala Karásek Jirka "Karas" - Jirka.Karasek@email.cz)

38) Tip:
Po dosažení asi 90 obratnosti začnete lépe skákat do dálky a budete při tom dělat kotrmelce. Je to účinné na rychlý přesun (fungovalo mi to na datadisku Noc Havrana s patch 2.6).
              (tento typ poslal Igonda Ľubomír "Bubo" - bubomirxxx@azet.sk)

39) Doplněk :
Jestliže v Gothic II použijete cheat na peníze "cheat gold", objeví se před  vámi sice měšec s penězma, který když seberete a v inventáři otevřete, tak se vám přičte 1000 zlata, ale taky se odečte 100 expíků, takže doporučuju užívat tento cheat s rozumem !!!!
                                    (poslal Death Could - CDeath@seznam.cz)

40) Tip :
Když jsem se tak potuloval po Khorinidu a koukal na všechny ty lesklé zbroje paladinů, fortelné úbory milice a ostatních domorodců, omrzel se mi můj aktuální oděv. A tak mě napadlo, že když se přepnu do Marvin-módu (v okně statistik napsat slovo MARVIN a zase okno statistik zavřít), můžu se pomocí klávesy [O] přepínat do různych postav. A v ten moment to začalo... Máte vůbec někdo tušení, jak může vypadat váš Hrdina v měšťanských šatech? A máte někdo tušení, jak může Hrdina vypadat v dámských měšťanských šatech? :'-D Nebo jak skvostně v nich vypadá Lord André, či Lord Hagen? A tušíte, jak asi vypadají měšťanky, měšťané, paladinové a ostatní bez těch svých slušivých mundúrů? Jedinou nevýhodou takovéhoto koukání je, že během honby za senzací  nějakého pěkného oblečku pro někoho zajimavého, mi někam odešel můj Hrdina a já ho pak už nenašel :-/. Ale hra se dá dohrát třeba i za Sarah, nebo za Constantina. Jen vám nesmí vadit ten hluboký chlapský hlas. A je možná lepší hrát za nepojmenované postavy, protože když pak budete postupem času muset splnit úkol (quest) sami pro sebe, nevím jak bych to řešil ...

PS: Poslal bych pár screenshotů, ale stejně byste mi nevěřili, že to není fotomontáž  :-P.
                    (poslal Karásek Jirka "Karas" - Jirka.Karasek@email.cz)